EDWIN s.r.o. Bratislava vznikol v marci 1995 ako firma zaoberajúca sa projekciou elektrických vedení veľmi vysokého napätia - 110 kV až 400 kV. Firmu vlastnia projektanti s dlhoročnými skúsenosťami v odbore. 

V odbore projektov vedení sa aj za účasti našich projektantov vyvinulo množstvo nových typov stožiarov podľa československých, ale aj súčasných národných (slovenských a českých) noriem. Tiež zvládli projekty aj podľa iných zahraničných noriem (nemecké, anglické, maďarské). Manuálne projektovanie bolo nahradené interaktívnym spôsobom projektovania so stále vzrastajúcim využitím výpočtovej techniky. Traja projektanti našej firmy získali skúsenosti s projektovaním a  výstavbou vedení vvn v zahraničí. EDWIN spĺňa všetky požiadavky na komplexné a vysokoodborné spracovanie projektov od štúdie až po realizáciu.