GALÉRIA

Pre názornosť ponúkame vzorové ukážky, uložené v digitálnej forme, ktoré dokumentujú prierez našej činnosti.

 
V rámci našej projekčnej práce sme vyvinuli typizáciu stožiarov 2 x 110 kV tvaru Súdok, ktoré vyhovujú podmienkam aktuálnych noriem.

Spĺňajú všetky nároky v bežnom praktickom použití, no tiež aj umiestnenie v extrémnych podmienkach.

Táto typizácia  bola využité v prípade 2 x 110 kV vedení na Morave: Boskovice - Velké Opatovice a Velké Opatovice - Konice.
Výkres
 
Stále väčší podiel návrhu konštrukcie stožiarov pomocou výpočtovej techniky vyústil do trojrozmernej kontroly zmontovateľnosti stožiarov (virtuálna kontrolná montáž) a následnej 3D vizualizácie stožiarov, tiež aj izolátorových závesov
rendrovaný obrázok rendrovaný obrázok rendrovaný obrázok
 
Upevnenie vodičov na stožiaroch je riešené štandartným spôsobom - použitím izolátorových závesov.

Tieto sú zostavené z armatúr domácej produkcie. V prípade požiadavky odberateľa sme schopní použiť prvky renomovaných zahraničných firiem.
rendrovaný obrázok
 

2 x 400 kV Varín - Sučany
Skúška stožiara - ohnutie v strednej časti stožiara a posunutie vrcholu stožiara pri 170% zaťažení

 

Projektovú dokumentáciu môžeme okrem papierovej formy dodať aj v digitálnej forme 
na CD. Príkladom toho je aj projekt 
"Vedenie 400 kV Križovany - Sokolnice".

V tomto prípade boli fotografické zábery z pochôdzky digitálne spracované a odovzdané
na CD, ktoré poskytuje interaktívnu možnosť prezerania jednotlivých dokumentov.

Na základe pochôdzky boli navrhnuté riešenia na odstránenie jednotlivých závad na stožiaroch a základoch.
 
Aj takú náročnú činnosť, ako je návrh trasy nového vedenia dokážeme spracovať za pomoci výpočtovej techniky a CAD systémov s minimalizovaním potrebného času a chýb.